פיגום זקיפים הוא קונסטרוקציות פלדה מודולריות המותאמות לפי תנאי השטח.
עומס עבודה בטוח, עד 250 ק”ג/מ”ר.